GROUP A - TABLE NO 1    
     
    A1 A2 A3 A4 A5    
    Black & Brown 92' Exsas 83 EXSAS 85 Apa2jer 93 Sp99dchock B    
A1 Black & Brown 92'              
A2 Exsas 83              
A3 EXSAS 85              
A4 Apa2jer 93              
A5 Sp99dchock B              
                 
                 
                 
GAME TIME               
1 9:00:00 AM A1 Black & Brown 92'   VS   Exsas 83 A2
2 9:20:00 AM A3 EXSAS 85   VS   Apa2jer 93 A4
3 9:40:00 AM A5 Sp99dchock B   VS   Black & Brown 92' A1
4 10:00:00 AM A2 Exsas 83   VS   EXSAS 85 A3
5 10:20:00 AM A4 Apa2jer 93   VS   Sp99dchock B A5
6 10:40:00 AM A1 Black & Brown 92'   VS   EXSAS 85 A3
7 11:00:00 AM A2 Exsas 83   VS   Apa2jer 93 A4
8 11:20:00 AM A5 Sp99dchock B   VS   EXSAS 85 A3
9 11:40:00 AM A1 Black & Brown 92'   VS   Black & Brown 92' A4
10 12:00:00 PM A5 Sp99dchock B   VS   Exsas 83 A2
11 12:20:00 PM 1ST QTR FINAL     VS      
12 12:40:00 PM 4TH QTR FINAL     VS      
13 1:00:00 PM 2ND SEMI FINAL     VS      
14 1:20:00 PM FINAL     VS      
15 1:40:00 PM       VS      
                 

 

  GROUP B - TABLE NO 2    
     
    B1 B2 B3 B4 B5    
    Paddlepop Bt 8 Champion Sp99dchock A Kintong Kintang Slow Slow Ranger    
B1 Paddlepop              
B2 Bt 8 Champion              
B3 Sp99dchock A              
B4 Kintong Kintang              
B5 Slow Slow Ranger              
                 
                 
                 
GAME TIME               
1 9:00:00 AM B1 Paddlepop   VS   Bt 8 Champion B2
2 9:20:00 AM B3 Sp99dchock A   VS   Kintong Kintang B4
3 9:40:00 AM B5 Slow Slow Ranger   VS   Paddlepop B1
4 10:00:00 AM B2 Bt 8 Champion   VS   Sp99dchock A B3
5 10:20:00 AM B4 Kintong Kintang   VS   Slow Slow Ranger B5
6 10:40:00 AM B1 Paddlepop   VS   Sp99dchock A B3
7 11:00:00 AM B2 Bt 8 Champion   VS   Kintong Kintang B4
8 11:20:00 AM B5 Slow Slow Ranger   VS   Sp99dchock A B3
9 11:40:00 AM B1 Paddlepop   VS   Paddlepop B4
10 12:00:00 PM B5 Slow Slow Ranger   VS   Bt 8 Champion B2
11 12:20:00 PM 2ND QTR FINAL     VS      
12 12:40:00 PM 1ST SEMI FINAL     VS      
13 1:00:00 PM EHXITBITION MATCH     VS      
14 1:20:00 PM       VS      
15 1:40:00 PM       VS      
                 

 

  GROUP C - TABLE NO 3    
     
    C1 C2 C3 C4 C5    
    Sp99dchock C BAS1977 52 AMAN MN8184 Butir Sebelah Je    
C1 Sp99dchock C              
C2 BAS1977              
C3 52 AMAN              
C4 MN8184              
C5 Butir Sebelah Je              
                 
                 
                 
GAME TIME               
1 9:00:00 AM C1 Sp99dchock C   VS   BAS1977 C2
2 9:20:00 AM C3 52 AMAN   VS   MN8184 C4
3 9:40:00 AM C5 Butir Sebelah Je   VS   Sp99dchock C C1
4 10:00:00 AM C2 BAS1977   VS   52 AMAN C3
5 10:20:00 AM C4 MN8184   VS   Butir Sebelah Je C5
6 10:40:00 AM C1 Sp99dchock C   VS   52 AMAN C3
7 11:00:00 AM C2 BAS1977   VS   MN8184 C4
8 11:20:00 AM C5 Butir Sebelah Je   VS   52 AMAN C3
9 11:40:00 AM C1 Sp99dchock C   VS   Sp99dchock C C4
10 12:00:00 PM C5 Butir Sebelah Je   VS   BAS1977 C2
11 12:20:00 PM 3RD QTR FINAL     VS      
12 12:40:00 PM       VS      
13 1:00:00 PM       VS      
14 1:20:00 PM       VS      
15 1:40:00 PM       VS      
                 

 

Menjadi Ahli EXSAS

Keahlian EXSAS terbuka kepada bekas pelajar SM Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan (SEMSAS) yang dahulu dikenali sebagai SM Sains Pahang (SMSP). Daftar DISINI.

Akaun Bank EXSAS

Nama : Persatuan Bekas Pelajar Semsas

Bank : Maybank Berhad, Cawangan Kelana Jaya, Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan

No Akaun : 5623 5750 2760

Go to top