ANUGERAH CEMERLANG HIDUP BERJASA
Mohamed Mazlan bin Abd Razak
Presiden EXSAS Sesi 2008-2010


ANUGERAH AKSHAH
Wan Eric Al Fattah bin Wan Hishamuddin
Syarafana binti Abdul Rahman

ANUGERAH KEHORMAT HIDUP BERJASA
Dato' Abdul Rahim bin Abdul Hamid
Tokoh Bekas Guru SEMSAS

Tan Eng Chwan
Tokoh Bekas Guru SEMSAS

ANUGERAH KHAS HIDUP BERJASA
A Murad Hamid
Pencipta Lirik dan Lagu SEMSAS

Ahmad Shukree Bin Hj.Doya
Pencipta Bersama Lencana SEMSAS

Sukarsiah binti Abu Samah
Pencipta Bersama Lencana SEMSAS

ANUGERAH TERTINGGI HIDUP BERJASA
Dato' Mat Zara'ai bin Alias
Tokoh EXSAS